Flexibilita, efektivita prijatých opatrení
a odborné zázemie

Cenová dostupnosť pre všetky skupiny podnikov.

O nás

Spoločnosť pbs-michlík, s.r.o. ponúka komplexné služby na úseku ochrany pred požiarmi (OPP) a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Taktiež ponúkame školenia vodičov motorových vozíkov. Firma vznikla aby priniesla komfort do Vášho podnikania a zabezpečila Vám jednoduché pokrytie zabezpečenia OPP a BOZP vyžadované zákonom.

Pre účely vykonávania vyššie uvedených aktivít, naša spoločnosť disponuje oprávneniami  vydanými  Národným   inšpektorátom  práce,  MPSVR  SR  a  MV  SR. Ten nám umožňuje ponúknuť Vám nižšie uvedené služby.

pozrieť oprávnenia a osvedčenia

SluŽby pbs

Široký záber služieb pod jednou strechou

Referencie

Naši spokojní klienti